Download โปรแกรม สาธารณสุข

ReporTable Basic : สำหรับ Query SQL ประมวลผลข้อมูล และ ออกแบบ เขียนรายงาน

 

 • ไฟล์ติดตั้ง setup raportablebasic 2017-09-15.exe Download Here
 • หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล รพ.สต. สามารถขอ รหัสเพื่อ สร้างแบบรายงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เครื่องมือสำหรับ ส่งออกข้อมูล PP Basic Service ปีงบประมาณ 2562

 

 • ตามเงื่อนไข Cost PP ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2562 จัดทำโดย เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม
 • Download Program Tool Export Data : PBS 2019 (Script Export Fix Stable 2019-03-14) NEW!
  • เพิ่มการประมวผล โดยกดปุ่มเดียว ระบบ จะคำนวน สรุปให้
  • เพิ่ม ระบบรายงาน สรุป และ แยกรายละเอียด แต่ละกิจกรรม
  • สำหรับเครือข่าย หรือ หน่วยงานอื่นๆ สามารถนำไปใช้ เพิ่มคำสั่ง แก้ไข ลบ SQL ต่างๆ ที่ต้องการ ได้ตามปกติ หรือ สามารถปรับ ออกแบบ รายงานเอง หรือ ระบบงานอื่นๆ ได้ ผ่านเมนู Options >> Report Designer
  • คำสั่ง SQL มีการปรับความซ้ำซ้อน แก้ไข รูปแบบข้อมูล
  • ตัดกิจกรรม การคัดกรองวัณโรคออก,เจาะ HCT ในกลุ่มวัยรุ่นเริ่มมีประจำเดือน มากกว่า 14 ปีขึ้นไป

BMS-HOSxP PCU : สำหรับบันทึกข้อมูล

 


BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller : สำหรับติดตั้ง BMS Packet

 • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller (Official BMS) Download Here
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller Download Here (สำรอง รวมของเก่า)
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.61.9.1
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.61.10.7
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.61.10.10
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.61.10.11
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.61.11.17
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.61.12.9
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.61.12.10
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.61.12.26
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.62.1.14
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.62.4.1
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.62.4.9
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.62.5.23
  • BMSHOSxPXE4CloudApplicationInstaller.exe.newversion.4.62.6.18  New!

HOSxPXE_PCU : สำหรับบันทึกข้อมูล Version XE 4 ขึ้นไป , ส่งออกข้อมูลประกันสังคม SSOP


BMSHOSxPStandard43Export : สำหรับส่งออกข้อมูล 43/50 แฟ้ม

 • BMSHOSxPStandard43Export Build xxx Download Here
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 11 Export Script 2018-10-31
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 17 Export Script 2018-11-16
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 19 Export Script 2018-11-16
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 34 Export Script 2018-11-16
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 35 Export Script 2018-11-16
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 36 Export Script 2018-11-16
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 41 Export Script 2019-02-01
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 44 Export Script 2019-02-01
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 45 Export Script 2019-02-01
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 46 Export Script 2019-05-17
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 47 Export Script 2019-05-17
  • BMSHOSxPStandard43Export Build 48 Export Script 2019-05-17 New!

TMTBrowser + DB รหัสยา TMTCode

 


OPPP2010 : สำหรับตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มเบื้องต้น

 

 • ที่มาจาก โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ OP-PP2010 – โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
 • ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม OP-PP2010 version 4.0.70
  Link สำรอง Download Here
 • Client Update
  • OP-PP2010_Y62_620314.exe 2019-03-14 NEW!
  • Link สำรอง Download Here

 


โปรแกรม RDU 2016 ที่มาจาก โรงพยาบาลบ้านม่วง

 

 • ไฟล์ติดตั้ง [RDU2016.rar] มีการ Update 2018-04-03 Download Here NEW!
 • .NET Framework 4 [dotNetFx40_Full_x86_x64.exe] Download Here

Thai Refer Update 2018-01-29 (ที่มาจาก สสจ.นครปฐม ห้องประชุม 3)

Another Link

 • ศูนย์ข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน Download Here

MySQL/MariaDB Tool : สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

 

And More Link Goole Search


Help Remote : ระบบช่วยเหลือ Online


สำหรับการสร้าง Key Auten ,เปิดผ่าน เวปไวต์,เชื่อมต่อเข้า Hosxp

โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2562 & คู่มือการพัฒนาระบบ Web Services สำหรับหน่วยบริการ

 

สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ ไม่หมดอายุแบบเร็วไวเหมือนเวปไซต์

โปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.46 รองรับการต่อ License ปี 2562 สำหรับหน่วยบริการ

 

สำหรับปรับปรุงสิทธิ์ แบบกลุ่ม ที่ละหลายรายการ

โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)